עין לשלטון צופיה 🖼️ stallio@flickr, cc-by-sa

"אם אין לך מה להסתיר – אין לך ממה לפחד", אומרות לנו מדינות כשהן מכרסמות לנו בפרטיות. אבל אפילו אם קנינו את זה, מידע שאנחנו חולקים עכשיו עלול לסבך אותנו בעתיד 🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ04

"רואים לכם", הכתבה של נעם רותם בגליון מרץ 2023 של "ליברל"


🖼️ תמונת שער: פסל גלגל עין 🖼️ stallio@flickr, cc-by-sa