איזה רחפנים האמריקאים האלה: מאגר מיד×ĸ של כל המזלטים המב×Ļ×ĸיים שלהם דל×Ŗ לרש×Ē, כולל מסלולים בלייב ו×Ēמונו×Ē שהם ×Ļילמו. ככה זה כשלא מאבטחים א×Ē ׊ר׊ר×Ē האספקה. להרחבה: http://room404.net/?p=76975