גם סיסמה ארוכה ומורכבת שמעולם לא חלקת עם איש עלולה ליפול לידיהם מכוסות פירורי המאפים של האקרים מרושעים, אם מישהו טיפש מספיק לשלוח אותה בפליינטקסט