הפקרת מידע במערכת מגן קורונה

איך הגיע יישומון קורונה דולף של דיור מוגן לבתי הספר? 🐱‍💻 הסיפור המלא בפוסט התוכנית