לואקר לא-האקר (פרט). קריקטורה של קרטוניש (ניר שחרור)

כהאקרים חובבי פחמימות ובדיחות אבא, לא יכולנו להתעלם מהקריקטורה הזאת של קרטוניש. We feel attacked.

לואקר לא-האקר. קריקטורה של קרטוניש (ניר שחרור)
לואקר לא-האקר. קריקטורה של קרטוניש (ניר שחרור)